شخص راسخ در علوم(شرعی)

امام ابن القیم رحمه الله در مورد کسانی که اهل علمند و بر اساس علم عقیده را آموخته و بر آن راسخ شده اند می فرماید: الراسخ فی العلم لو وَرَدَتْ علیه من الشُبَه بعدد أمواج البحر ؛ ما أزالت یقینه ، و لا قدحت فیه شکًّا

ترجمه: شخص راسخ در علوم(شرعی) اگر به اندازه امواج دریا هم شک و شبهه بر او وارد شود، بازهم یقینش از بین نمیرود و شکی در او راه پیدا نمیکند.

[ مفتاح دار السعاده ومنشور ولایه العلم والإراده ۱/۱۴۱]

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …