سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بمانند کشتی نوح است

امام مالک رحمه الله فرمودند:
سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بمانند کشتی نوح است که هر کس سوار آن شد (پیروی کرد) نجات می یابد و هر کس سوار نشد و تخلف کرد (از سنت پیروی نکرد) غرق می شود.( ذم الکلام واهله ۱/۸۱ )

مقاله پیشنهادی

کرامت انسان ها نزد خدا

کرامت انسان ها نزد خدا در شریعت اسلام هیچ نژاد و زبانی از بقیه برتر …