سفارش امام شافعی رحمه الله به شاگردش

امام شافعی شاگرد خودش ربیع بن سلیمان را وصیت میکرد و میفرمود:

و آن هنگام که خواستی قلبت را اصلاح کنی یا قلب پسرت را یا قلب برادرت را یا هرکسی که خوبی او را میخواستی
او را به بهشت قرآن دعوت کن و با همنشینی قرآن آشنا کن…

الله او را به زودی اصلاح خواهد کرد چه بخواهد چه نخواهد(بإذن الله تعالی)…

[ “حلیه الأولیاء” ، لأبی نعیم : (٩ /١٢٣)]

مقاله پیشنهادی

عمل بدون اخلاص

امـام ابن القیم رحمه الله: «العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابه رملا یثقله …