سخن گهربار در خصوص اهل بدعت از امام حسن بصری رحمه الله

وقال الحسن: «لا تجالس صاحب بدعه فإنّه یمرض قلبک»

امام حسن بصری رحمه الله فرمودند: «با انسان مبتدع و بدعت گزار منشین، چرا که او قلبت را بیمار می‌کند».

[ الاعتصام۱/۸۳].

مقاله پیشنهادی

هر کس که به اهل بدعت گمان نیک داشته باشد

شیخ الاسلام بن تیمیه رحمه الله فرمودند :   هر کس که به اهل بدعت …