راه های دست یابی به علم

مام شافعی می گوید:
اخـی لـن تـنـال العلم الا بسته  سـانبئک عن تفصیلها ببیان
ذکاء و حرص و اجتهاد و بلغه  و صحبه استاذ و طول زمان  
«برادرم، به علم دست نخواهی یافت مگر با رعایت شش مورد که تو را از آنها خبر میدهم. زیرکی و حرص و تلاش و شایستگی و همراهی استاد و زمان طولانی».
دیوان الشافعی، ص۱۱۶٫

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …