راه های دست یابی به علم

مام شافعی می گوید:
اخـی لـن تـنـال العلم الا بسته  سـانبئک عن تفصیلها ببیان
ذکاء و حرص و اجتهاد و بلغه  و صحبه استاذ و طول زمان  
«برادرم، به علم دست نخواهی یافت مگر با رعایت شش مورد که تو را از آنها خبر میدهم. زیرکی و حرص و تلاش و شایستگی و همراهی استاد و زمان طولانی».
دیوان الشافعی، ص۱۱۶٫

مقاله پیشنهادی

شبهه امام احمد بن حنبل رحمه الله ودعا برای حاکمان

عده ای از ملایان دین فروش طاغوت پرست می‌شنویم که می‌گویند امام احمد بن حنبل …