ذکر برای قلب همچو آب برای ماهی است

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید:
ذکر برای قلب همچو آب برای ماهی است، حال ماهی چگونه خواهد بود اگر از آب دور باشد؟

(الوابل الصیب ص ۴۲)

مقاله پیشنهادی

درسهای ابن قیم۲

پروردگار متعال بندگانش را برای به دست آوردن شناخت نسبت به خود به دو روش …