ذکر برای قلب همچو آب برای ماهی است

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید:
ذکر برای قلب همچو آب برای ماهی است، حال ماهی چگونه خواهد بود اگر از آب دور باشد؟

(الوابل الصیب ص ۴۲)

مقاله پیشنهادی

بدترین نوعِ بندگی

بدترین نوعِ بندگی، بندگیِ هوای نفس است. شخص از بندگی سنگ‌ها به بندگی افکار دچار …