دو سوره در قرآن که با ویل شروع می شوند

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ} [ مطففین : ۱ ]

ترجمه : “وای بر کم فروشان.”

(وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ) [ همزه : ۱ ]

ترجمه : “وای بر هر عیب جوی غیبت کننده ای.”

اولی در مورد اموال مردم
و دومی در مورد ناموس مردم است

به هیچ کدام از آن ها نزدیک نشو …

مقاله پیشنهادی

منافقان به یاری یهودیان خواهند شتافت

منافقان در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم میان آن‌ها بود و وحی نازل …