دو سوره در قرآن که با ویل شروع می شوند

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ} [ مطففین : ۱ ]

ترجمه : “وای بر کم فروشان.”

(وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ) [ همزه : ۱ ]

ترجمه : “وای بر هر عیب جوی غیبت کننده ای.”

اولی در مورد اموال مردم
و دومی در مورد ناموس مردم است

به هیچ کدام از آن ها نزدیک نشو …

مقاله پیشنهادی

الله متعال گناهان پنهان را برای انسان آسان می‌سازد تا ایمانش را امتحان کند:

الله متعال گناهان پنهان را برای انسان آسان می‌سازد تا ایمانش را امتحان کند: ﴿…لِیَعْلَمَ …