دعا از بهترین دواهاست،

ابن القیم رحمه الله می فرماید :

دعا از بهترین دواهاست،

چون دعا دشمن بلاء، و علاج کننده، و مانع نزول آن می شود،

همچنین باعث از بین رفتن بلاء و خفیف و سبک شدن آن به هنگام نزول است،

و در واقع دعا سلاح مومن می باشد.

الجواب الکافی ص ۱۰

مقاله پیشنهادی

بدترین نوعِ بندگی

بدترین نوعِ بندگی، بندگیِ هوای نفس است. شخص از بندگی سنگ‌ها به بندگی افکار دچار …