دعای بین دو سجده

دعاهای سنت بین دوسجده یاجلسه استراحت بین دوسجده

«رَبِّ اغْفِرْ لِیْ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ»
«اى الله! مرا ببخش، مرا ببخش».

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ، وَاهْدِنِیْ، وَاجْبُرْنِیْ، وَعَافِنِیْ، وَارْزُقْنِیْ، وَارْفَعْنِیْ»
«بار الها! مرا ببخش. به من رحم کن، مرا هدایت کن، کوتاهى‌هاى مرا جبران کن، و به من عافیت و رزق عطا کن، و مقامم را رفیع گردان».

مقاله پیشنهادی

پیوند اصحاب رضی الله عنهم با قرآن

  شب در آرامش کاملی در حال گذشتن است، خاموشی خوش‌گواری منطقه وسیعی را در …