در منشور کوروش چه آمده!!

کوروش پس از فتح بابل خدایان ( بت های) سرزمینهای “سومر” و” آکد “را به نیایشگاه هایشان بازگرداند تا آنها خشنود شوند و از دو بت “بئل “و” نبو” برایش عمری طولانی درخواست کنند!!!

سند :
منشور کوروش بند۳۵ .۳۲،۳۳،۳۴

مقاله پیشنهادی

قبر زینب بنت علی

صحیح نیست که قبر زینب بنت علی در دمشق واقع است. مورخان شیعه و سنی …