دروازه های بهشت در زیر سایه های شمشیرها است

وعَنْ أبی بَکْرِ بن أبی مُوسى الأشْعَرِی، قَال: سَمِعْتُ أبی وَهُوَ بحَضْرَهِ العَدُو، یقول: قالَ رسُولُ اللَّهِ : «إنَّ أبْوابَ الجَنَّهِ تَحْتَ ظِلالِ السُّیُوفِ» فَقامَ رَجُلٌ رَثُّ الهَیْئَهِ فَقَال: یَا أبَا مُوسَى أَأَنْت سمِعْتَ رسولَ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم یقول هذا؟ قال: نَعم، فَرجَع إلى أصحَابِه، فَقَال: «أقرأ علَیْکُمُ السَّلامَ » ثُمَّ کَسَر جفْن سَیفِهِ فألْقاه، ثمَّ مَشَى بِسیْفِهِ إلى العدُوِّ فضَرب بِهِ حتَّى قُتل» [رواهُ مسلم].

ترجمه: از ابوبکر بن ابی موسی اشعری روایت شده که گفت:از پدرم در حالیکه در برابر دشمن قرار داشت، شنیدم که می گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: دروازه های بهشت در زیر سایه¬های شمشیرها است. مردی ژولیده برخاست و گفت: ای ابو موسی آیا خودت آن را از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدی؟
گفت: بلی. و او نزد رفقایش رفته و گفت: بر شما سلام می خوانم، و غلاف شمشیرش را شکسته و انداخت و بعد با شمشیرش طرف دشمن رفته و با آن شمشیر زد تا کشته شد.

مقاله پیشنهادی

کلیپس و لباس تنگ(ساپورت)

کلیپس و لباس تنگ(ساپورت) خواهرم: «میخواهی بدانی که بوی بهشت را استشمام میکنی یا نه …