خلاصه دین رافضه صفوی امروزی

کل صحابه کافر هستند و فتوحات اسلامی که به وسیله صحابه آنجام شد غیر شرعی بوده! واگر از روافض سوال کنی روافض چه کشورهایی را فتح کردند در جواب‌

مورد بعدی سب و شتم ازواج مطهر پیامبر و صحابه آن و طعن به شجاعت علی همانطور که مشهور است خلافت آن سلب شد و پهلوی ناموسش را شکستند و سقط جنین اش کردند ، و در مورد ارث زنش ساکت ماند، و رسول الله را بقتل رساندند و علی ساکت ماند و به اهل بیت اعتداء شد و علی ساکت ماند

قدح و طعن به رسول الله صلی الله علیه وسلم

چون که نتوانست یک شاگردانی را تربیت دهد و با زنان منافق ازدواج کرد،

دینی که ادعای محبت اهل بیت میکنند ولی یک روایت متصل و صحیح السند از فاطمه و حسن وحسین رضی الله عنهم اجمعین وجود ندارد ، بغیر از دروغ و فتنه و تدلیس عمدی و استدلال به روایات ضعیف وموضوع از کتب اهل سنت چیزی دیگر ندارند !!!

مقاله پیشنهادی

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و روافض!! ۱

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد روافض می فرماید: الرافضه حمیر الیهود یرکبون …