خطر ارجاء و مرجئه گری

امام زهری رحمه الله می فرماید:«ما ابتدعت فی الإسلام بدعه أضر على أهله من الإرجاء»

ترجمه: هیچ بدعتی در اسلام بسان بدعت ارجاء برای امت اسلامی؛زیان بارتر و مهلک تر نبوده و پدید نیامده است.

[الإیمان لإبن، تیمیه:۳۰۹]

مقاله پیشنهادی

دو رکعت [نماز] معمولی و با تفکر بهتر از قیام در شب با قلبی غافل می باشد

عنْ عِکْرِمَهَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَکْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ فِی تَفَکُّرٍ، خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَهٍ وَالْقَلْبُ …