حکمت سلف صالح

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله برای ما مثالی بسیار زیبا را در مفهوم حکمت از خلال برخورد با وضعیت موجود و تعامل با مخالفان به نمایش گذاشته است آنجا که می‌گوید:

«من به جهمیه که معتقد به حُلول بودند و همینطور به کسانی که صفات خداوند را نفی می‌کردند و معتقد بودند خداوند بر بالای عرش نیست می‌گفتم: اگر من با سخن شما موافقت کنم کافر خواهم شد چون من می‌دانم که سخن شما کفر است

اما شما را کافر نمی‌دانم زیرا شما نادانید.

چه زیباست این علم که با حکمتی متین عطرآگین گشته است.

مقاله پیشنهادی

چگونگی کفر ورزیدن به طاغوت

شیخ محمد بن عبدالوهاب می‌فرماید: «فأما صفه الکفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عباده غیر …