تنها ۴ سخن و کلمه مفید هستند.

و قال محمد بن عجلان رحمه الله: «إنما الکلام أربعه: أن تذکر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل ‏عن علم فتخبر به، أو تکلم فیما یعنیک من أمر دنیاک».

محمد بن عجلان رحمه الله فرمودند: «سخن و کلام (مفید) تنها چهار تا هستند: اینکه ذکر خدا کنی، و قرآن قرائت کنی، و از علمی سوال کنی که بتوانی آنرا به دیگران برسانی، و درباره چیزی سخن بگویی که برای دنیایت مفید باشد».

[ «جامع العلوم والحکم» ص ۱۴۴].

ضرب المثلی نیز وجود دارد که برای تفسیر این سخن زیباست: کم گوی و گزیده گوی چون در(مروارید)

مقاله پیشنهادی

بزرگ‌ترین فتنه این است که به شر چنگ بزنی و به‌سوی آن دعوت دهی

بزرگ‌ترین فتنه این است که به شر چنگ بزنی و به‌سوی آن دعوت دهی، و …