تلاوت قرآن، در علاج مریضی های روحی مفید است

امام ابن الجَوْزِی رَحِمَهُ الله گوید:
تلاوت قرآن، در علاج مریضی های روحی مفید است چنانکه عسل در علاج بیماری های جسمی عمل میکند!

〰〰〰〰〰〰〰

«تلاوه القرآن تعمل فی أمراض الفؤاد ما یعمله العسل فی علل الأجساد».

التبصـره” صـ (٧٩)

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …