تألیفات امام داوود سیستانی:

امام ابوداود در زمینه جمع‌آوری احادیث زحمات فراوانی متحمل گردید، وآثار زیادی از خود بجای گذاشت که مهمترین آن‌ها کتاب گرانقدرش: «سنن ابوداود» می‌باشد، آثار دیگر امام عبارتند از:

  • کتاب المراسیل
  • مسائل الامام احمد
  • کتاب القدر
  • الناسخ والمنسوخ
  • کتاب الزهد
  • اخبار الخوارج
  • فضائل الأعمال.

مقاله پیشنهادی

فضیل بن عیاض و هارون الرشید

نحوه برخورد علماء با حاکم فضیل بن ربیع که از اطرافیان خلیفه بود می گوید: …