برای رسیدن به هر چیزی راه‌هایی وجود دارد،

بعضی ازاین راه‌ها مختصر است و کوتاه،
و برخی دیگر طولانی و خسته کننده
و برخی دیگر اشتباه است و باعث هلاکت.

مختصرترین راه برای رسیدن به الله و بی‌خطرترین آن‌ها، کتاب خدا و سنت فرستادهٔ او، بر اساس فهم یاران اوست.

مقاله پیشنهادی

چرا خداوند آب دهان را شیرین و اشک چشم را شور و آب گوش را تلخ و آب بینی را خنک قرار داده است‌‌؟

چرا خداوند آب دهان را شیرین و اشک چشم را شور و آب گوش را …