بدعتگر معتقد است که این بدعت او دین است

بدعتگر معتقد است که این بدعت او دین است و گمان می‌کند که بر هدایت است و رجوعش از این بدعت، رجوع از حق و دین است؛ به همین خاطر کم پیش می‏آید که توبه کند، برخلاف گناهکاری که می‏داند کارش خطا و معصیت و مخالف با دین است، بنابراین رجوع و توبۀ او امیدوار کننده‏تر است

مقاله پیشنهادی

حکم تعظیم و سر فرود اوردن جهت احترام به بزرگان و مربی و اساتید

پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را نهی کرده اند که در موقع احوالپرسی و …