بدعتگر معتقد است که این بدعت او دین است

بدعتگر معتقد است که این بدعت او دین است و گمان می‌کند که بر هدایت است و رجوعش از این بدعت، رجوع از حق و دین است؛ به همین خاطر کم پیش می‏آید که توبه کند، برخلاف گناهکاری که می‏داند کارش خطا و معصیت و مخالف با دین است، بنابراین رجوع و توبۀ او امیدوار کننده‏تر است

مقاله پیشنهادی

اینکه بسیاری از مردم بدی را انجام می‌دهند باعث نمی‌شود آن بدی تبدیل به نیکی شود

اینکه بسیاری از مردم بدی را انجام می‌دهند باعث نمی‌شود آن بدی تبدیل به نیکی …