انواع شرک

” شرک دو نوع است ، شرکی که انسان را از دایره اسلام خارج می کند – شرک اکبر – و شرکی که انسان را از دایره اسلام خارج نمی کند – شرک اصغر …

حد و مرز  شرک اکبر : هر اعتقاد یا قول و یا عملی که از طرف شارع به آن امر شده ، انجام آن برای الله توحید ، ایمان و اخلاص است و برای غیر الله کفر و شرک است .. و حد و مرز شرک اصغر عبارت است از : هر وسیله ای که راهی را برای وقوع شرک اکبر باز کند ، است حال چه این وسیله در اعتقاد یا قول و یا فعل به وقوع بپیوندد ، البته با این وصف که به حد عبادت نرسد. ” *

* : [ نگا: مختصرا از : نور التوحید وظلمات الشرک فی ضوء الکتاب والسنه / الشیخ القحطانی : ۱۹ ]

مقاله پیشنهادی

و من گفتم کسی بمیرد و همتایی برای پروردگار فرا نخوانده باشد

التوحید الخالص لله تعالی عنْ شَقِیقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ …