انسان مؤمن در ماه رمضان با نفسش به وسیله دو نوع جهاد مبارزه میکند

امام ابن رجب حنبلی رحمہ الله فرمودند:

بدان و آگاه باش که انسان مؤمن در ماه رمضان با نفسش به وسیله دو نوع جهاد مبارزه میکند:

جهادی در روز، که با گرفتن روزه صورت میگیرد.

و جهادی در شب، که با قیام( یعنی نماز تراویح) انجام میشود.

پس هرکس در میان این دو جهاد جمع نماید و حقوق آن دو را ادا کند و بر انجام آنها صبر پیشه سازد، اجر و پاداشش را بدون حساب و کتاب دریافت خواهد نمود!

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- :

اعلَمْ أنَّ المؤمنَ یجتَمعُ له فی شَهر رمضَان جهادَان لنَفْسِه:

جهادٌ بالنَّهار على الصِّیام ..
وجهادٌ باللَّیل على القِیام ..

فمَن جمعَ بینَ هذَیْن الجهادَیْن، ووَفَّى بحُقُوقهما، وصَبَر علیهما، وفَّى أجرَه بغَیر حسَابٍ.

[ لطائف المعارف (١٧١/١) ]

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …