انسان دنیا پسند

امام ابن القیم رحمه الله می فرماید:

انسان دنیا پسند در بین سه حالت زندگی می کند:

۱. هم و غمی همیشگی.

۲. خستگی دائمی.

۳. و حسرتی که پایانی ندارد.

چون انسان دنیا پسند، هر گاه به چیزی از دنیا دست یابد، نفسش او را به مراتب بالاتر سوق می دهد.

همچنان که در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: اگر انسان دو دره مال و ثروت داشته باشد، آرزوی نیل سومی را هم دارد.

و بعضی از بزرگان سلف صالح گفته اند: هر کس خواهان دنیاست، پس نفس خود را هم برای بروز مصائب و مشکلات آن آماده کند.

مقاله پیشنهادی

کرامت انسان ها نزد خدا

کرامت انسان ها نزد خدا در شریعت اسلام هیچ نژاد و زبانی از بقیه برتر …