انسان‌ها گاه نسبت به پروردگار خود گمان بد می‌برند

الله متعال هنگامی که مومنی را از دلخواهش محروم می‌کند یا چیزی را که دوست ندارد نصیبش می‌کند، برای او شر را مقدر نکرده، بلکه هر دوی این‌ها در پایان منجر به خیر می‌شود. اما مشکل این است که انسان‌ها گاه نسبت به پروردگار خود گمان بد می‌برند و از این عاقبت نیک محروم می‌شوند.

مقاله پیشنهادی

و من گفتم کسی بمیرد و همتایی برای پروردگار فرا نخوانده باشد

التوحید الخالص لله تعالی عنْ شَقِیقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ …