الله متعال، انسان را به اندازهٔ ایمانی که دارد در کارهایش موفق می‌کند

الله متعال، انسان را به اندازهٔ ایمانی که دارد در کارهایش موفق می‌کند و حتی اگر عملش کم باشد، برکتش را زیاد می‌کند:

﴿إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ…﴾ [یونس:۹]

«کسانی که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده‌اند، پروردگارشان به پاس ایمانشان آنان را هدایت می‌کند».

مقاله پیشنهادی

الله متعال گناهان پنهان را برای انسان آسان می‌سازد تا ایمانش را امتحان کند:

الله متعال گناهان پنهان را برای انسان آسان می‌سازد تا ایمانش را امتحان کند: ﴿…لِیَعْلَمَ …