الشمائل المحمدیّه صلی الله علیه وسلم (۱)

جعفربن محمد صادق از پدرش [محمد بن علی] روایت می‌کند که وی گفت: از عایشه رضی الله عنها پرسیده شد: رختخواب پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه‌ی تو چه بود؟ او در پاسخ گفت: رختخواب رسول خدا صلی الله علیه وسلم از پوستی بود که انباشته از لیف خرما بود.
و از حفصه رضی الله عنها پرسیده شد: رختخواب پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه‌ی تو چه بود؟ او گفت پلاسی پشمین بود که ما معمولاً آن را دو لایه می‌کردیم و آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر آن می‌خوابیدند.
حفصه گوید: شبی با خود گفتم: اگر این پلاسِ پشمین را چهار لایه پهن کنم، برای پیامبر صلی الله علیه وسلم نرم‌تر و بهتر خواهد بود؛ از این رو آن را برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم چهار لایه کردم؛ و چون آن حضرت صلی الله علیه وسلم شب را به صبح رساندند، فرمودند: دیشب چه چیزی را برای من پهن کرده بودید و چه تغییری در رختخواب من آمده بود؟
حفصه گوید: بدیشان گفتم: رختخواب، همان رختخواب همیشگی شما است، با این تفاوت که ما آن را چهار لایه کرده بودیم تا برای شما نرم‌تر و بهتر باشد!
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: آنرا به همان حال اول برگردانید؛ زیرا که نرمی آن، مانع خواندن نماز شب من شده است و مرا از نماز تهجّد بازداشته است.

برگرفته از کتاب «الشمائل المحمدیّه
مؤلف: امام ابوعیسی محمّد بن عیسی التّرمذیش

مقاله پیشنهادی

آنان مردند و دینشان هم مرد، و یاد محمد و دین او باقی ماند

دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم را ارتجاعی و «افسانه‌های پیشینیان» نامیدند. گفتند: با مرگ …