اقوال پیشینیان صالح

قال ابن تیمیّه رحمه الله تعالى:
«إنّ النّاس لـم یتنازعوا فی أنّ عاقبه الظّلم وخیمه، وعاقبه العدل کریمه، ولـهذا یروى: اللّه ینصر الدّوله العادله، وإن کانت کافره، ولا ینصر الدّوله الظّالـمه، ولو کانت مؤمنه».

امام ابن تیمیه رحمه الله فرمودند:
«مردم اختلافی ندارند در اینکه عاقبت ظلم ناگوار است و عاقبت عدل شرافت و بزرگی است، و برای همین نقل می‌شود: خداوند حکومت عادل را یاری می‌دهد هرچند که کافر باشد، و حکومت ظالم را یاری نمی‌دهد هرچند که مومن باشد».

‏«مجموع الفتاوى؛ الحسبه» (۱۶، ۱۷۰)

مقاله پیشنهادی

تفریق و از هم پاشیدگی امت

قال المناوی رحمه الله: پس به درستی بدان که تفریق واز هم پاشیدگی امت ؛ …