اصول گناهان

امام ابن قیم رحمه الله می‌گوید: اصول گناهان سه چیز است: تکبر، که باعث شد ابلیس به آن سرنوشت دچار شود، و حرص که باعث شد آدم از بهشت اخراج گردد، و حسد که باعث شد یکی از فرزندان آدم بر برادر خود جرات آورد. [الفوائد]

مقاله پیشنهادی

درمان حسادت (۲)

درمان حسادت (۲) رسول الله صلی الله علیه و سلم هم راه جلوگیری از چشم …