اصول دعوت سلفی

۱۵

 

به سفارش مجموعه اهل سنت و جماعت

فرمت: word, pdf

 صفحات: ۶۵

 

 

 

 

 

pdfاصول دعوت سلفی (PDF)

 

  wordاصول دعوت سلفی(WORD)

 

 

 

چکیده:

کتابی که اکنون برای مخاطبان تقدیم می‌‌‌‌‌‌کنیم یکی از مجموعه‌ی میراث علمی به جا مانده ‌‌‌‌‌‌برای دانشجویان و حق طلبان از محدث معاصر، امام اهل سنت و جماعت، شیخ محمد ناصر الدین آلبانی است.این کتاب ارزش بسیار بالایی دارد، شاید یکی از مهم‌ترین نوشته‌هایی است که از شیخ بجای مانده؛ چرا که اصول صحیح عقیده سلفی‌ها را شرح داده است لذا باید هر فرد مسلمانی که به دین و سنت پیامبرش علاقمند است این اصول را رعایت کند.

 

 

مقاله پیشنهادی

کتاب ها هم حلال و حرام دارد !

یکی از دوستانم همیشه میگفت که همانطور در هر چیز حلال و حرام دارد و …