استغفار

صحابی بزرگوار و یکی از بشارت‌یافتگان به بهشت، علی بن ابی‌طالب رضی الله عنه فرمود:

شگفتا از کسی که وسیله‌ی نجات با اوست و با این حال هلاک می‌شود!

پرسیدند: ای امیر مؤمنان! وسیله‌ی نجات چیست؟

علی مرتضی رضی الله عنه پاسخ داد: استغفار

لطائف الکلم المنتقى من کتاب المجالسه وجواهر العلم ۴٩/۴

مقاله پیشنهادی

کرامت انسان ها نزد خدا

کرامت انسان ها نزد خدا در شریعت اسلام هیچ نژاد و زبانی از بقیه برتر …