استغفار

صحابی بزرگوار و یکی از بشارت‌یافتگان به بهشت، علی بن ابی‌طالب رضی الله عنه فرمود:

شگفتا از کسی که وسیله‌ی نجات با اوست و با این حال هلاک می‌شود!

پرسیدند: ای امیر مؤمنان! وسیله‌ی نجات چیست؟

علی مرتضی رضی الله عنه پاسخ داد: استغفار

لطائف الکلم المنتقى من کتاب المجالسه وجواهر العلم ۴٩/۴

مقاله پیشنهادی

عمل بدون اخلاص

امـام ابن القیم رحمه الله: «العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابه رملا یثقله …