از مقدار غفلت انسان از یاد الله می‌توان به میزان کنترل شیطان بر وی پی برد؛

از مقدار غفلت انسان از یاد الله می‌توان به میزان کنترل شیطان بر وی پی برد؛

الله متعال می‌فرماید:

﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُوْلَئِکَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ…﴾

[مجادله: ۱۹]

«شیطان بر آنان چیره شد و الله را از یادشان برد؛ آنان حزب شیطانند».

مقاله پیشنهادی

الله متعال گناهان پنهان را برای انسان آسان می‌سازد تا ایمانش را امتحان کند:

الله متعال گناهان پنهان را برای انسان آسان می‌سازد تا ایمانش را امتحان کند: ﴿…لِیَعْلَمَ …