اخلاق علما

در کتاب طبقات الشافعیه آمده که ربیع بن سلیمان کندفهم بود و دیر مطالب را متوجه می شد، به همین خاطر امام شافعی یک مسئله را ۴۰ بار برایش تکرار نمود اما ربیع آنرا نفهمید و بسبب شرم و حیایی که داشت از جلسه درس برخاست.

ولی امام شافعی رحمه الله در تنهایی برای وی دعا کرد و سپس مسئله را برایش تکرار نمود تا که آن را فهمید.

و امام شافعی فرمود:
«ای ربیع، اگر می توانستم علم را همانند غذا به تو بچشانم حتما چنین کاری می کردم»!

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …