اختلاط زن و مرد

امام ابن تیمیه رحمه الله فرمود:
اختلاط و همنشینی مردان و زنان به  منزله اختلاط و در آمیختن آتش جهنم است.

مقاله پیشنهادی

عمل بدون اخلاص

امـام ابن القیم رحمه الله: «العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابه رملا یثقله …