اختلاط زن و مرد

امام ابن تیمیه رحمه الله فرمود:
اختلاط و همنشینی مردان و زنان به  منزله اختلاط و در آمیختن آتش جهنم است.

مقاله پیشنهادی

تفریق و از هم پاشیدگی امت

قال المناوی رحمه الله: پس به درستی بدان که تفریق واز هم پاشیدگی امت ؛ …