آینده از آن سلفیت

🔸معنای سلفی چیست ؟
🔸سلفی به چه کسانی میگویند؟
☀ کلمه سلف ﯾﮏ واژه ﻋﺮﺑﯽ ﺍﺳﺖ به معنای انسان های نیک گذشته.
در ﺍﺻﻄﻼﺡ سلفی ﺑﻪ ﮐﺴﯽ می گویند ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺭﺳﻮﻝ الله ‏(صل الله علیه و سلم‏) طبق فهم انسان های صالح اولین اعم ازصحابه رض وتابعین و دیگر پیشکسوتان دینی ﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺭﺳﻮﻝ ‏(صل الله علیه و سلم‏) ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ .
☀ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻭ ﺍﺷﺎﻋﺮﻩ ﻭ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺮﺍﯾﺎﻥ ﻣﺪﻋﯽ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻧﺎﺏ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮشخص با انصاف و مومنی ﺩﺭﮎ می کند ﮐﻪ واقعیت همین است که خدا و رسول را فقط محور قرار دهیم !
☀ هر مسلمانی موظف است فقط از دستورهای خدا و پیامبرش حرف شنوی داشته باشد.نه خدا گفته و نه پیامبر گفته و نه خودامامان گفته اند که ازماتقلید کنید .
💥ای مسلمانان و ای خداجویان تمام حرف ماهمین است .
ولی ببینید که مخالفان ما به چند دلیل علیه ما مخالفت میکنند؟

💢 سال هاست که حرف های درست و نادرستی تحویل مردم داده اند و بدعت هایی را برای مردم بیان کرده اند. حال وقتی دستشان روشده پذیرفتن واقعیت براشون سخت است و نمیخواهند مردم به سلفیت نزدیک شوند چون فکر میکنند که جلوی مردم بی اعتبارمیشن و دیگه کسی بهشون چنده نمیده وکمک نمیکنه .
👈به همین دلیل فوق است که مخالفان سلفیت چیزها و کارهای عجیبی درقبال این دعوت توحیدی انجام میدهند که برخی از آن ها عبارتند از:
🔴 تهمت ها و بهتان ها و دروغ ها و مطالب غیر واقعی را به سلفیان نسبت می دهند تا روحیه آن هارا تضعیف کنند تا دیگر کسی جرات نکند بگوید سلفی است.
🔴مطالب غیر واقعی و خرافاتی را که در کتاب های خودشان وجود دارد به سلفیان نسبت می دهند حال آنکه همه این مسایل در فقه خودشان وجود دارد و بر می گردد به خودشان… و از نظر سلفیان مردوداند .و یا این که میگن سلفیان موش را حلال می دانند در حالی که در فقه شان گوشت سگ و مدفوع و سرکه موش جایز است . در حالی که سلفیان همه را حرام و ناجایز میدانند.
🔴علمای سلفی را شهید میکنند کتک کاری میکنند و یا دچارمشکلشان میکنند ویا علیهشان به دستور دیگران کتاب مینویسند وجلسه میگیرند.ودرعالم مجازی باچندنفراجیر شب وروزعلیه سلفیان تبلیغات میکنند.درحالی که با وجود این مشکلات سلفیت روز به روز پیشرفت وترقی میکند و آمار سلفیان بالاتر می رود.

راستی (بر سلفیان تهمت و دروغ ببندید ، کتکشان بزنید ، آن ها و دیگر خردمندان بیدارتر می شوند و مثل میخی که هر چه درسرشان بزنید مقاوم ترمی شوند )
💥نتیجه این فشارها بر سلفیت این شد👇
🔵حدود پنج شبکه توحیدی جهانی فارسی زبان (صدها شبکه وسایت به زبان های دیگر)
🔵گسترش منهج سلفیت در بین تحصیلکردگان و طلاب فارسی زبان که هر روز آمارشان بالامیرود ( و در جهان تمام کشورهای عربی و هندوستان و پاکستان سلفیت بسیار پر جمعیت وفعال است)
💢مظلومیت سلفیت یکی ازنشانه های حق بودن است.
💢آفتاب همیشه پشت ابر نمیماند و روزی واقعیت برای همه آشکار خواهد شد.
💢فرعون هم وقتی کم می آورد می کشت و تبلیغات و تهدید راه می انداخت ولی نور خدا را هر مخالفی اگر بخواهد خاموش کند ریشش خواهدسوخت.
☀ای مسلمان حق طلب !
اگر میخواهید به حقیقت دست پیدا کنید و واقعیت ها را بدانید و اگر می خواهید اسلام اصیل را منهای خرافات بشناسید لطف کنید عینک تعصب را بردارید و بدون پیش داوری و کنجکاوانه به سخنان ما گوش فرادهید.
امید است که راه حق را پیداکنید👇👇
《چه بخواهید و چه نخواهید آینده مال سلفیت است و پیروز این میدان نا برابر سلفیان خواهند بود》

خدا همه ما را به راه حق هدایت کند.

مقاله پیشنهادی

حفظ محیط زیست در اسلام

عنایتی که قرآن مجید به طبیعت دارد انکار ناپذیر است و این دراسامی سوره ها …