آیا زن می تواند سرمه و آرایش بزند و از منزل خارج شود؟

از علماء هیئت دائمی افتاء سوال شد : بسیاری از زنان  به چشم های خود سرمه می زنند و اگر به آنها گفته شود :
اگر برای زینت و آرایش باشد حرام است، در پاسخ می گویند : بلکه سنت است، آیا این سخن درست است؟

الحمدلله،

«استفاده از سرمه مشروع است، اما جایز نیست که زن هیچ چیزی از زینت (و آرایش) خود را بجز برای شوهر یا محارمش ظاهر کند، چه سرمه باشد یا غیره، به دلیل فرموده باری تعالی :
«وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ..» (نور ۳۱).
 یعنی : «و زنان زینت‌ خود را آشکار نسازند جز برای‌ شوهران‌ یا پدرانشان و ..»»
 فتاوی اللجنه الدائمه (۱۷/۱۲۸) .‌

و باز در جای دیگری گفتند :
«مانعی ندارد که زن با زدن مواد آرایشی  بر صورتش و استفاده از سرمه خود را آرایش دهد، و یا موی سرش را اصلاح و مرتب کند بگونه ایکه شبیه (مُد) زنان کافر نباشد، 👌همچنین بایستی صورت (آرایش شده) خود را از مردانی که محرم او نیستند بپوشاند».

“فتاوی اللجنه الدائمه” (۱۷/۱۲۹).

مقاله پیشنهادی

داشتن علم به معنای آنچه که می‌گوید برای اثبات ارتداد معتبر نمی‌باشد

شوکانی می‌گوید: «ولکن لا یخفى علیک ما تقرر فی أسباب الرده أنه لا یعتبر فی …